Koncepcja projektu “Meteo” zrodziła się podczas dyskusji wewnątrz koła na temat wykorzystania zdobytej wiedzy do poprawy życia społeczności lokalnej której jesteśmy częścią.
Przez kolejny projekt koła, który nazwaliśmy “Meteo” chcemy pokazać nasze zainteresowanie w celu chronienia wspólnego dobra jakim jest nasza planeta. Cel jaki nam przyświecał to pokazanie mieszkańcom, że również oni mogą zapobiegać wytwarzaniu dodatkowych zanieczyszczeń. Projekt może również przysłużyć się turystom, którzy w okresie letnim licznie przybywają do naszego miasta.
Głównym filarem projektu jest budowa trzech stacji meteo, badających poziom zanieczyszczenia powietrza, wilgotność, temperaturę oraz ciśnienie atmosferyczne, a także wykonanie strony internetowej prezentującej odczytane wyniki. Wykorzystamy do tego umiejętności nabyte w trakcie naszych zajęć oraz indywidualną wiedzę z zakresu elektroniki, programowania oraz druku 3D. W późniejszym czasie planujemy stworzyć aplikację oraz wtyczkę do przeglądarki Google Chrome, które będą pozwalały w łatwy sposób odczytać aktualne wyniki pomiarów ze stacji.

Zdajemy sobie sprawę, że istnieje wiele gotowych tego typu urządzeń jednak nie one same, a idea stojąca za ich budową oraz fakt, że tym razem nie jest to inicjatywa odgórna, a lokalna sprawią, że wpłyniemy na świadomość mieszkańców oraz zgubne, a jednak częste przeświadczenie, że “mnie to nie dotyczy.”

Postępy prac nad projektem będzie można obserwować na stronie internetowej koła oraz na stronie na Facebooku.